Archive for the ‘Muzica’ Category

Gyuri Baci

mai 16, 2011

L-am vizitat pe Gyuri Baci, Gyorgy Lorinczi, probabil cel mai cunoscut creator de lăute din România. O personalitate fascinantă. A cîntat cu mari jazzmen din România si nu numai.

Povestea lui este fascinantă. Fost inginer, amator în ale cîntatului la chitară, dar un amator în sensul primar al cuvîntului, a primit o lăută cu şase corzi, o guitarlute de care a fost foarte încîntat pînă a văzut o lăută adevărată.

De aici s-a schimbat totul. Dintr-un interpret talentat, a devenit un pasionat lutier.

A început să experimenteze cu entuziasm tot felul de înclinații, curburi, lipituri, lacuri, brasări. A creat viola da gamba, oud, la o calitate incredibilă.

Am fost fascinat de povestea lui, dar și de atelier, de mirosul de clei și lemn amestecate. Dacă nu ne-ar fi trădat cravata și gecile, teleoanele mobile și aparatul de fotografiat, aș fi fost pe vremea marilor lutieri de acum 300 de ani.
Pe aragaz, într-un ibric de alamă la foc mic era ținut la căldură cleiul. Planurile desenate de mînă erau în devălmășie într-un dulap, dar fiecăruia își știa titlul și tipul.

Am admirat ce avea atunci la reparat, dar și cele

Iată o lăută construită de el:

Iată aici cîteva dintre lucrările dînsului şi cîteva imagini din atelier:

(more…)

Rosa das Rosas

iulie 17, 2009

TOCCATA 5ta

iulie 17, 2009

Despre lăută-alăută în biblie

iunie 20, 2009

Karamazov şi deja cunoscutul, cu ajutorul lui şi a lui Sting, John Downland.

Iată cîteva citate din Biblie.

Numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta şi cu cavalul.
Gen 4:21
Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înşelat şi nu mi-ai dat de ştire? Te-aş fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei şi al cântecelor, în sunet de timpane şi alăută.
Gen 31:27
Ascultaţi, împăraţi! Luaţi aminte, domnitori! Voi cânta, da, voi cânta Domnului, Voi cânta din alăută Domnului, Dumnezeului lui Israel.
Jud 5:3
Pe când veneau ei, la întoarcerea lui David de la omorârea Filisteanului, femeile au ieşit din toate cetăţile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând şi jucând, în sunetul timpanelor şi alăutelor şi scoţând strigăte de bucurie.
1Sam 18:6
David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente din lemn de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere şi cu cimbale.
2Sam 6:5
Împăratul a făcut cu lemnul mirositor pălimare pentru Casa Domnului şi pentru casa împăratului şi arfe şi alăute pentru cântăreţi. N-a mai venit de atunci lemn de acesta mirositor şi nu s-a mai văzut până în ziua de azi.
1Re 10:12
David şi tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând şi zicând din arfe, din lăute, din tobe, din chimvale şi din trâmbiţe.
1Cr 13:8
Şi David a zis căpeteniilor Leviţilor să aşeze pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, arfe şi ţimbale şi să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie.
1Cr 15:16
Zaharia, Aziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia şi Benaia aveau lăute pe alamot;
1Cr 15:20
Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbiţe şi de chimvale şi făcând să răsune lăutele şi arfele.
1Cr 15:28
Aceştia erau: Asaf, căpetenia; Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute şi arfe şi Asaf suna din ţimbale.
1Cr 16:5
David şi căpeteniile oştirii au pus de o parte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, care proroceau întovărăşiţi de arfă, de alăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta.
1Cr 25:1
Toţi aceştia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului şi aveau chimvale, alăute şi arfe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau sub poruncile împăratului.
1Cr 25:6
şi toţi Leviţii care erau cântăreţi: Asaf, Heman, Iedutun, fiii şi fraţii lor, îmbrăcaţi în in subţire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute şi arfe şi aveau cu ei o sută douăzeci de preoţi care sunau din trâmbiţe;
2Cr 5:12
Împăratul a făcut cu lemnul mirositor scări pentru Casa Domnului şi pentru casa împăratului şi arfe şi alăute pentru cântăreţi. Nu se mai văzuse aşa ceva în ţara lui Iuda.
2Cr 9:11
Au intrat în Ierusalim şi în Casa Domnului, în sunete de alăute şi de arfe şi trâmbiţe.
2Cr 20:28
A pus pe Leviţi în Casa Domnului cu chimvale, alăute şi arfe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului şi prorocului Natan; căci astfel era porunca Domnului, dată prin prorocii Săi.
2Cr 29:25
La sfinţirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe Leviţi din toate locurile în care locuiau şi i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfinţirea şi sărbătoarea cu laude şi cântări, în sunet de chimvale, alăute şi arfe.
Ne 12:27
Lăudaţi pe Domnul cu arfa, lăudaţi-L cu alăuta cu zece coarde.
Ps 33:2
Trezeşte-te, suflete! Treziţi-vă, alăută şi arfă! Mă voi trezi în zori de zi.
Ps 57:8
Şi te voi lăuda în sunet de alăută, Îţi voi cânta credincioşia. Dumnezeule, Te voi lăuda cu arfa, Sfântul lui Israel!
Ps 71:22
Cântaţi o cântare, sunaţi din tobă, din harpa cea plăcută şi din alăută!
Ps 81:2
Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte,
2 să vestim dimineaţa bunătatea Ta şi noaptea credincioşia T
Frumos este să lăudăm pe Domnul şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte, 2 să vestim dimineaţa bunătatea Ta şi noaptea credincioşia cu instrumentul cu zece coarde şi cu alăuta, în sunetele arfei.
Ps 92:3
Deşteptaţi-vă, alăută şi arfă! Mă voi trezi în zori de zi.
Ps 108:2
Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare nouă, Te voi lăuda cu alăuta cu zece coarde.
Ps 144:9
Lăudaţi-L cu sunet de trâmbiţă, lăudaţi-L cu alăuta şi arfa!
Ps 150:3
Strălucirea ta s-a pogorât şi ea în locuinţa morţilor, cu sunetul alăutelor tale; aşternut de viermi vei avea şi viermii te vor acoperi.
Isa 14:11
În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului din aur pe care l-a înălţat împăratul Nebucadneţar.
Dan 3:5
De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii şi a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu faţa la pământ şi s-au închinat chipului din aur pe care-l înălţase împăratul Nebucadneţar.
Dan 3:7
Ai dat o poruncă, după care toţi cei ce vor auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente de muzică, vor trebui să se arunce cu faţa la pământ şi să se închine chipului din aur;
Dan 3:10
Acum fiţi gata şi în clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente, să vă aruncaţi cu faţa la pământ şi să vă închinaţi chipului pe care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina lui, veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins! Şi care este dumnezeul acela, care vă va scoate din mâna mea?”
Dan 3:15
Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul alăutelor tale!
Amos 5:23
Aiurează în sunetul alăutei, se cred iscusiţi ca David în instrumentele de muzică.
Amos 6:5
Chiar şi lucrurile neînsufleţite, care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută: dacă nu dau sunete desluşite, cine va cunoaşte ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta?
1Cor 14:7
Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută şi potire din aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor.
Apoc. 5:8
Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit, era ca al celor ce cântă cu alăuta şi cântau din alăutele lor.
Apoc. 14:2
Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei.
Apoc. 15:2
Şi nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine nici un meşter în vreun meşteşug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii.
Apoc. 18:22

Smith Hopkinson cîntînd Preludiu BWV 1008, una dintre piesele mele preferate.

Citatele sînt din traducerea Cornilescu. Nu toate cuvintele ascund acelaşi echivalent în limba greacă şi în limba ebraică.
Să nu uităm însă de concertul de Luni!

Interviu Sting despre convertirea la lăută

iunie 18, 2009

Atelier de creație – Valea Drăganului

iunie 17, 2009

Detalii AICI.

Ești artist? Îți place să compui muzică și versuri și te consideri talentat în acest domeniu? CREDO TV, în colaborare cu STUDIO MESAJ, are plăcerea să te invite în perioada 7 – 10 iulie 2009 la Valea Drăganului, să participi la Atelierul / Concursul de creație muzicală CRISTIA 2009 (prima ediție).

CRISTIA este un atelier de creație muzicală televizat, destinat muzicienilor și compozitorilor români creștini, prin intermediul căruia organizatorii evenimentului își propun să încurajeze creșterea calității muzicii creștine românești prin stimularea creației autohtone, promovarea compozitorilor și textierilor creștini, descoperirea unor noi talente în domeniul compozitiei muzicale și încurajarea muzicii live.
În cadrul atelierului vei avea ocazia să îți pui în valoare talentul de a compune muzică și versuri, creațiile tale fiind ulterior evaluate de specialiști în domeniu, să participi la seminarii susținute de personalități ale vieții culturale și religioase românești și de a interacționa cu alți artiști creștini.
Atelierul va fi structurat în trei etape distincte – o etapă pe zi –, în cadrul cărora paticipanții vor compune cîte un cîntec în condiții date de organizatori. Creațiile vor fi prezentate și interpretate la finalul fiecărei zile de concurs și evaluate de un juriu, în cadrul unui spectacol unplugged televizat. La finalul celor 4 zile cei mai talentați dintre participanți vor fi premiați.
Dorești să îți pui în valoare talentul de a compune?
Participă la preselecție: intră la rubrica „inscrieri” si completează formularul.
În urma preselecției vor fi aleși 15 concurenți care vor participa la Atelierul de creație muzicală CRISTIA. Costurile de cazare și masă ale primilor zece participanți (în ordinea punctajului din urma preselecției) vor fi suportate de organizatori.

Data limită pentru înscriere ca și concurent este 20 iunie 2009

Alte detalii despre proiect.

Programul concertului lui Caius Hera și Afișul

iunie 17, 2009

Caius Hera ne va invita într-o călătorie fascinantă prin repertoriul pe care l-a ales, autori din perioade diferite, stiluri diferite.

Se va cînta

Francesco SpinacinoRecercar 25,

Marco dall Aquila Recercare 4,

Francesco da Milano Fantasia 3, Ricercar 2, Fantasia 5, Fantasia 4 şi Fantasia 6

Laurencinus RomanusPraeludium 12

Valentin BakfarkFantasia 1 şi Schöner Deutscher Tanz

Albertj DlugorajFinale

Diomedes CatoFavorito

Benedikt de DrusinaFantasia 1

Hans NewsidlerPreambel 1, Bemedictus (Heinrich Isaac), Preambel 4 şi Wascha mesa

Miguel de FuenllanaBenedictus de Missa Pange lingua (Josquin des Pres), Fantasia del author şi Pleni de Missa Hercules (Josquin des Pres)

John DowlandFantasy

ultima piesă, pentru lăută şi pentru chitară

Iată AICI afişul şi PROGRAMUL DE SALĂ

De pus în agendă: Şcoala de vară muzicală la UEO

iunie 15, 2009

Patru cursuri în cadrul şcolii de vară muzicale de la Universitatea Emanuel:

1. Suflători. În perioada 31 august – 4 septembrie la Universitatea Emanuel va avea loc o şcoală de vară organizată de Organizaţia Forte Fortissimo pentru suflători.

2. Chitară clasică. În aceeaşi perioadă, 31 august -4 septembrie va avea loc o şcoală de vară de chitară clasică cu două clase, începători şi avansaţi. Vom reveni cu detalii. Profesorul Ioan Sabău de la Tîrgu Mureş va susţine cursuri de perfecţionare pentru avansaţi şi cursuri de tehnică pentru începători.

Invitaţi surpriză vor participa la ambele şcoli de vară.

3. Orchestre de coarde. Există o propunere pentru o şcoală de vară pentru instrumentiştii care cîntă în orchestre de coarde (mandoline, viori, viole, violoncei) în perioada 24 august -28 august. Vom reveni cu amănunte.

4. Dirijorat. De asemenea, există posibilitatea organizării unei şcoli de vară pentru dirijori de cor şi orchestră în perioada 24-28 august.

Am văzut îngeri graşi

iunie 14, 2009

În timp ce Garai, înalt, slab şi fără aripi cînta îngereşte (vezi mai multe aici)

am închis ochii şi am făcut din nou „păcatul” de a-mi imagina Cerul. Este una dintre obsesiile mele constante în ultimul timp: ce fac ceilalţi şi ce vom face o veşnicie în Faţa Lui!
(more…)

De timp liber, festivaluri, construcţie chitară, Lee Harps, 1001 nopţi cu cărţi şi cuviosul Scriptorie, velopatimă şi veloruţie.

iunie 13, 2009

Pentru cei interesaţi de chitară clasică: două festivaluri importante în această vară, Tîrgu Mureşul, la sfîrşitul lui August şi Clujul, pe care l-am anunţat deja.

Domnul Lorinczi mă anunţă că se face o altă şcoală de vară pentru muzică veche, în afară de cea din Ungaria.

Pentru cine vrea să se apuce de construcţie de chitară AICI.

IAtă un instrument vechi recreat.

Un excelent site pentru timpul liber Lee Harps.

Dacă nu, Cuviosul Scriptorie are cîteva recomandări AICI.

Un foarte interesant site de bibliofil aici. Oare le poate cineva aduna pe toate cele în genul terorismului de cititoare şi alte ca acesta?

Azi am ieşit cu fiul meu cu bicicleta. Ne-am uitat după ceva site-uri care să se refere la biciclete. IAtă unul AICI. Sau Bate şaua să priceapă iapa. Cu atît sedentarism ar trebui să facem o veluruţie.